15.7.05

Litauisk litteratur: eit feltstudium

Eg skreiv eit utkast til noko som hadde tittelen «Litauisk litteratur: eit feltstudium», men det verka heilt umogleg å gjere det ferdig. Og om eg hadde skreve det ferdig, hadde eg nok likevel ikkje kunne posta det. Kvifor? Fordi resultatet av studiet rett og slett og slett ikkje seg skildre, sånn utan vidare. Det må opplevast på kroppen. Og kroppen, kvar er han? Han verkar langt frå denne bloggen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Men det var en god tittel. Og har du først en god tittel, kan du nøye deg med den. All annen tekst er, når alt kommer til alt,

Unknown sa...

«All annen tekst er, når alt kommer til alt,» ... ingenting? Var det det du skulle seie?

Ja, du har kanskje rett.

Og her sit eg og skriv på denne boka, som har hatt ein tittel allereie i to-tre år, ein tittel som eg strevar med å oppfylle, og så kjem du og seier at det heile er forgjeves, at eg kunne klart meg med tittelen? Deprimerande!

Anonym sa...

Nei, bare fortsett du. Du kan se på ikke-setningen som en hyllest til det ufullførte, eller noe slikt.

Faktum er at jeg ikke hadde den fjerneste anelse om hva som skulle følge etter kommaet, så jeg kom frem til at det var best at det sto sånn. Jeg hadde jo allerede sagt alt jeg hadde å si, og jeg ville ikke lyge, som jeg jo måtte ha gjort om jeg skulle ha skrevet noe substantivisk eller adjektivisk om all annen tekst. Men jeg kunne heller ikke ha slettet setningen, for jeg ville jo gjerne også si noe om den andre teksten, den teksten som ikke er tittel eller egennavn. Ja, pokker heller, jeg ville egentlig si at den er ufullført, men jeg ville altså ikke lyge. Så jeg gjorde det ikke.