13.3.07

Og & å (etter midnatt, vel å merke)

Eg merkar meg at det no er fleire google-treff på vel og merke enn på vel å merke. Kva skal ein seie til det?