16.10.09

Globaliseringsboka
Globaliseringsboka hamna akkurat i postkassa mi her i Berlin, og det var ei glede. Eg har stått for design og illustrasjon på denne boka, og må på eigne vegner seie meg svært godt nøgd. Og teksten til Teresa Grøtan er god og interessant, ei blanding av reportasje-, essay-, debatt- og opplysingsbok. For ungdom. Men det er sikkert mange andre òg som vil ha utbytte av denne. Ei klar og hundre prosent partisk anbefaling herifrå!

Meir om boka her.