29.6.11

DYSMORPHISMENS SYGELIGE NATURFangst frå Bokbyen i Fjærland i år:

Tilleggs-Bemærkninger har jeg kaldt dette Foredrag for at betegne, at jeg ønsker det betragtet som et Supplement til min lille Bog, jeg udgav for et Aars Tid siden: »Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt Henblik på de nyere Kunstretninger.« […] I denne gjorde jeg mig til Talsmand for den Opfattelse, at visse Strømninger indenfor den moderne, såkaldte expressionistiske Kunst, der var særligt karakteriserede ved Fremstilling av Vrængebilleder, og som jeg foreslog at sammenfatte under Navnet Dysmorphisme, skyldtes en doktrinært begrundet Flugt fra Naturen, foretaget med så fanatisk en Voldsomhed, at den skød over Maalet og endte i det psychopathiske. Kunstværkerne fik herved et stempel, der virkede frastødende, forfærdende og uforståeligt på alle dem, der ikke var klare over, at de her stod lige over for sygelige Aandsprodukter.

Carl Jul Salomonsen:
Dysmorphismens sygelige natur.
En ny tydning - Bolschevikkunst - dadaistisk- poesi - tungetale
.
Levin & Munksgaards Forlag, København 1920
(med blyantteikningar i margen av ein lesar som ser ut til å ha vore langt meir inspirert av sjølve kunsten enn av dei vektige innveningane mot han)

Eit anna nydeleg funn var denne:Ludovico Vicentino (meir kjent som Ludovico degli Arrighi):
La Operina

(Lærebok i handskrift, frå 1522, i opptrykk av Den grafiske Højskole, København 1959).