22.11.05

Setningar eg ikkje har skrive

Den einaste trøsta i internasjonaliseringshelvetet er setningar som ikkje blir skrivne, men spelte helsefarleg høgt i bakgunnen, som til dømes

Don't be sympathetic
just pass the anaesthetic

- Andrew Bird

eller

I wrote my feelings down in a rush
didn't even check my spelling

- Maxïmo Park

Ingen kommentarer: