15.8.05

Bergensbrag/København

er over. Tre lange dagar og tre korte netter i København, med langvarige og tildels tempererte diskusjonar om kunst&litteratur&politikk er over (meir om arrangementet her, mellom anna). Berre bileta heng igjen. Eller: det er i alle fall alt som finst her, foreløpig. Bileta ber som vanleg preg av mi utprega motvilje mot blitz og forakt for fokus. Alle brag-bileta finn du på denne linken.


Ingen kommentarer: