21.4.09

Vagant 1 2009Blogge? Det er jo det siste eg har tid til! Og likevel, likevel, likevel, eg er tilbake, eg er tilbake, eg er tilbake, og eg skriv alt tre gonger. Inntil vidare ville eg berre minne om at årets første Vagant-nummer er ute. Og Vagants nettsider køyrer i gang med omsetjingar av utanlandske artiklar på nettsidene. Meir her og her [underskog.no].

Ingen kommentarer: