13.2.07

Reaksjonsratio: statusrapport

Eg registrerer at etter at eg byrja å skrive om litteratur i Morgenbladet i staden for om film i Dag og tid, har talet på lesarinnlegg og andre motreaksjonar pr. artikkel auka frå 0 til 0,23.

Sist ut er Jon Rognlien.

Svar følgjer.

1 kommentar:

Hilde sa...

Du store mi tid, seier berre eg.